ISAF 2021 | VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

Ana Konuşmacılarımız

Thomas Müller-Marqués Berger

       Thomas Müller-Marqués Berger, E&Y Almanya'nın bir Ortağı olup 2009'dan beri E&Y bünyesinde Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebesi Küresel Başkanıdır.

       Thomas, hükümetler, kamu ve belediye şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar (kulüpler, dernekler ve vakıflar) ile küresel ve ulusal olarak faaliyet gösteren endüstriyel işletmelerin denetimi ve danışmanlığı konusunda 25 yıllık uluslararası deneyime sahiptir. 2003 yılından bu yana, Avrupa Kamu Sektörü Muhasebe Grubu üyesidir ve 2011'den beri Başkan olarak görev yapmaktadır. ayrıca 2002'den beri IDW'de Alman Kamu Sektörü Komitesi üyesidir. Ocak 2009'dan Aralık 2014'e kadar, IFAC IPSAS Yönetim Kurulu üyesi. Ocak 2016'dan itibaren Thomas, IPSASB'de Danışma Grubu'nun (CAG) ilk Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Haziran 2017'den bu yana seçilen ilk IPSASB CAG Başkanıdır.

       Sayın Müller-Marqués Berger, Kamu Sektörü Muhasebesi konusunda yoğun bir şekilde yayın yapmış ve dünya çapında birçok ülkede Uluslararası Kamu Sektörü Muhasebesi üzerine sunumlar, konuşmalar ve eğitimler vermiştir.

Dr. Irum Saba

       Dr. Irum Saba, Yardımcı Doçent Doktor, Finans Bölümü, İşletme Enstitüsü - Karaçi, Pakistan

       Dr. Saba, uluslararası üne sahip kuruluşlarda 15 yıldan fazla ilerici düzenleme, araştırma, eğitim ve öğretim deneyimine sahiptir. Şu anda, Pakistan Devlet Bankası'ndan (merkez bankası) IBA-Karaçi'ye vekalet etmektedir. IBA-Karaçi Pakistan'da Finans Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve MS İslami Bankacılık ve Finans Program Direktörüdür.

       Güney Doğu Asya ve Orta Doğu'da Uluslararası Şeriat Danışma Kurulu'nun bir parçası olan ilk Pakistanlı kadın olma onuruna sahiptir. Öğretim, araştırma ve idari çalışmaların yanı sıra hem yerel hem de uluslararası düzeyde eğitimler vermektedir. Yönetim, kurumsal yönetim, İslami finans ve İslami mikrofinans konularında kitaplarda birkaç makale ve bölüm yazmıştır.

       SBP'nin İslami Bankacılık Departmanında çalışırken İslami bankacılık ve finansmanı teşvik etmeye özel odaklanmış kapsamlı bir düzenleyici deneyime sahiptir. Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SECP) ile çalışırken Tekaful endüstrisinin tanıtımına ve büyümesine de katkıda bulunmuştur. Şeriat kayıtlı bir finansal planlamacıdır (Şeriat RFP). INCEIF'ten İslami Finans alanında üstünlük ve doktora derecesi ile INCEIF'ten Chartered Islamic Finance Professional (CIFP) sertifikasına sahiptir. Londra İslami Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden (IIBI) İslami Bankacılık ve Sigortacılık alanında üstünlük ve PGD ile Ticarette Yüksek Lisans (M. Com) sahibidir. İlgi alanları Politik Ekonomi, Yönetim, Şeriat, Varlık planlaması ve Yönetimi, İslami mikrofinans, kurumsal yönetişim ve İslami finans.

Dr. Mehmet Koçdemir

        1973 yılında Bursa’da doğru. 1990 yılında Maliye Okulu’ndan, 1996 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında University of Illinois, College of Business’da, Technology Management dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı ve 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktorasını tamamladı.

        1990 yılında Maliye Bakanlığı’nda memuriyete başladı. Bakanlıkta bilgisayar programcılığı, gelir uzman yardımcılığı ve muhasebat başkontrolörlüğü görevlerinde bulundu. Kontrolörlüğü sırasında, TBMM Hesapları İnceleme Komisyonu’nda geçici uzman olarak çalıştı ve 2006 yılında Fransa Maliye Bakanlığı’nda iç denetim stajı yaptı. Ayrıca Bakanlıkta, “Aligment of the Turkish Public Internal Financial Control System with International Standards and EU Practices” proje ekibinde, “Improving Data Quality in Public Accounts” ve “Technical Assistance for Enhanced Capacity for Public Sector Accounting Standards” adlı AB projelerinin hazırlığında bulundu.

        Halen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışmakla birlikte, “Technical Assistance for Enhanced Capacity for Public Sector Accounting Standards” proje koordinatörlüğünü yürütmekte ve Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmakta olup, SMM ve bağımsız denetçilik sertifikasına sahiptir.


Davetli Konuşmacı

Doç.Dr. A.R Zafer Sayar

       Atılım Üniversitesinde Part-time öğretim üyesi

       Kamu sektöründe sermaye piyasaları, muhasebe ve denetim uzmanı olarak 32 yıldan fazla deneyime sahip olan Doç.Dr. Sayar, 2003-2006 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Baş Muhasip olarak görev yaptı. 2001-2007 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nda Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Sayar, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden (Türkiye) onur öğrencisi olarak lisans, Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden (Türkiye) MBA, Claremont Graduate University (ABD) Peter Drucker Management Center'dan MBA ve doktora derecesine sahiptir. .D. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden. 2011 yılında muhasebe ve finans alanında Doçent oldu.

       Doçent Dr. Sayar, dört kitap ve çok sayıda makalede ortak yazar olarak önemli yayınlarda bulunmuştur. Palgrave Macmillan New York tarafından yayınlanan “Kurumsal Finansal Raporlama ve Performans: Yeni Bir Yaklaşım” ın ortak yazarıdır. Araştırma alanları IFRS, denetim, entegre raporlama ve finansal piyasalardır. 2003 yılından bu yana Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi'nde muhasebe ve finans dersleri vermektedir.


Panel Konuşmacılarımız

Derviş Altınok

        (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Başkan Yardımcısı)

       Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İngiltere’de Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Özel Hukuk doktora programına devam etmektedir.

       Çalışma hayatına Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlamıştır. Daha sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda görev yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde muhasebe dersleri vermiştir. Kasım 2014 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Daire Başkanı olarak atanmış olup Ağustos 2017 tarihinden itibaren aynı Kurumda Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

       Yeminli mali müşavirlik ruhsatına ve bağımsız denetçilik yetkisine sahiptir.


Prof. Dr. Nalan Akdoğan

       Başkent Üniversitesi

       Prof. Dr. Nalan Akdoğan; Gazi Üniversitesinde 1977 yılında doktor, 1980 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör oldu. İngiltere ve Kanada’da “Enflasyon Muhasebesi” konusunda araştırmalar yaptı. “Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri” (Prof.Dr. Nejat Tenker ile birlikte)”,, “Enflasyon Muhasebesi”, “Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi”, “Muhasebe Teorileri (Yrd.Doç.Dr. Hamdi Aydın’la birlikte)”, “Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulaması”, “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Prof.Dr. Orhan Sevilengül’le birlikte )” , Sektörel Muhasebe (Rafet Aktaş, Deniz Umut Erhan ve diğerleri ile birlikte), ‘’VUK Yasası’nın Muhasebe Standartları ile Uyumlu Hale Gelmesi için Yapılması Gereken Değişiklere ilişkin Öneriler ‘’konularında kitapları, ‘’ Türkiye Finansal Raporlama standartları, Türkiye Denetim Standartları (Doç.dr. Deniz Umut Erhan ‘la birlikte ) hazırlanan ders notu materyalleri; “Bilanço Nasıl Okunur (Prof.Dr. Nejat Tenker ile birlikte)”, “Avrupa Topluluğu’nun yayınladığı 4., 7., 8. Muhasebe Yönergeleri (Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın’la birlikte) konularında çevirileri, çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış makale ve tebliğleri bulunmaktadır. Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN, TÜRMOB birinci dönem yönetim kurulu üyeliği,Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları (TMUDESK) Kurulu üyeliği, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu başkan yardımcısı görevini yapmıştır. 1992-1998 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nde Kurucu Dekan olarak görev yapan Prof.Dr. Nalan AKDOĞAN Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim dalında öğretim üyesi olarak 2002 Eyül ayına kadar görev yapmıştır. Halen Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi , Muhasebe Finansal Yönetim Bölüm Başkanıdır. Lisans, Yüksek lisans ve doktora programlarında muhasebe ve denetim konusunda birçok dersi vermektedir.Yüzün üzerinde öğrencinin yüksek lisans ve doktorada tez danışmanlığını yapmıştır.


Prof. Dr. Necdet Şensoy

       İstanbul Ticaret Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve İktisadi Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

       Necdet Şensoy, 1954 yılında Sinop'un Gerze ilçesinde doğmuştur. 1972 yılında Samsun Maarif Koleji'nden, 1978 yılında ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında asistan olmuş ve Akademi'nin Marmara Üniversitesi'ne dönüşmesinden sonra 1984 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1995 – 1997 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi, Muhasebe Bölümünde "İslam Bankaları Muhasebesi" ve “Zekat Muhasebesi” dersleri vermiştir. 1996 yılında doçentlik, 2002 yılında profesörlük ünvanlarını alan Şensoy, emekli olduğu 2006 yılına kadar Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Emeklilik sonrasında da 2017 yılına kadar doktora programında “Accounting Theory” dersini vermeye devam etmiştir. 1993 – 1996 yılları arasında Bahreyn merkezli İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Örgütü'nde (AAOIFI ) mütevelli heyet üyesi olarak görev yapmıştır. 2014 yılında yeniden seçildiği bu görevi devam etmektedir. İlgi alanları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Merkez Bankalarında Finansal Raporlama ve Muhasebe Teorisidir. TC Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olduğu dönemde, TCMB'nin iştiraki olan Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketi'nde (IILM) Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yapmıştır. "Türkiye'de İslami Finans Konusundaki Gelişmeler" ve "İslami Finansal Kuruluşlarının Finansal Raporlama Sorunları" konularında yurtdışında çok sayıda tebliğ sunmuştur. 2006 yılında TCMB Genel Kurulu tarafından seçilerek başladığı “Banka Meclisi Üyeliği” görevi 2018 yılı 30 Nisan tarihi itibarıyla sona ermiştir. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmektedir.


Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu

       Anadolu Üniversitesi, Devlet Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi

       1962 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1984 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1987 yılında Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalında tamamladı. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde (OHIO-Cleveland) Baldwin-Wallace University’de IMBA alanında ikinci yüksek lisans derecesini aldı. 1995 yılında doktora çalışmalarını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalında tamamladı. Denetim alanındaki doktora tez çalışması 1996 yılında SPK tarafından kitap olarak yayınlandı. Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda 1995’de Yardımcı doçent, 2002’de doçent, 2007’da profesör unvanı aldı. Akademik çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar; Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Standartları, Bağımsız Denetim, Etik, Muhasebe Hileleri, İç Kontrol, İç Denetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Tablolar Analizi, Entegre Raporlama ve Risk Yönetimi. Ulusal ve Uluslararası düzeyde kitapları, kitap bölümleri, makaleleri, bildirileri, AB proje çalışmalarından oluşan birçok yayını vardır. KGK ve TÜRMOB/TESMER, gibi kurumlar bünyesinde oluşturulan çeşitli komisyonlarda çeşitli görevler üstlenmiştir. 2019 yılında Devlet Muhasebe Standartları Kurulunda üye olarak atanmış olup hâlen görevine devam etmektedir. Ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik sertifikalarına sahiptir.